Vấn đáp về giao dịch tại Tòa án Thành phố Seattle trong thời điểm COVID-19

Tòa án Thành phố Seattle cung cấp các phiên tòa trực tuyến. Nhằm để giảm lây lan Covid-19 trong cộng đồng chúng ta, xin vui lòng thực hành giao dịch tòa trên mạng hoặc điện thoại.

Đối tranh giấy phạt

Để yêu cầu một phiên tòa đối tranh hoặc thuyên giảm giấy phạt của mình, xin hãy theo hướng dẫn ở mặt sau giấy phạt và nộp bằng thư hoặc gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo phiên tòa, bao gồm hướng dẫn cách nộp văn bản trình bày của mình hoặc tham gia vào một phiên tòa trực tuyến.

Nếu quý vị thừa nhận có vi phạm theo giấy phạt nhưng muốn được giảm phạt thì hãy yêu cầu một phiên tòa thuyên giảm, chỉ duy nhất thông qua văn bản trình bày. Hãy nộp văn bản trình bày trên mạng hoặc bằng thư.

Nếu quý vị phủ nhận vi phạm theo giấy phạt, thì mình có thể yêu cầu một phiên tòa đối tranh, rồi sau đó tòa sẽ sắp lịch cho quý vị một phiên tòa dàn xếp, đó là một cơ hội để giải quyết mà không cần một phiên tòa chính thức. Quý vị có thể tham giao vào phiên tòa dàn xếp bằng văn bản trình bài hoặc điện thoại.  

Để bỏ qua giai đoạn phiên tòa dàn xếp và tiến hành thẳng đến phiên tòa đối tranh, hãy điền mẫu đơn từ bỏ có đính kèm trong thư thông báo phiên tòa dàn xếp đã gửi cho quý vị. Các phiên tòa đối tranh này được diễn ra bằng video hoặc điện thoại.

Hiện thời Tòa án Thành phố Seattle không tính phí trả trễ giấy phạt.

Các vụ hình sự

Chúng tôi cung cấp các phiên tòa trực tuyến bằng ứng dụng hội nghị WebEx Video/Điện thoại. Nếu quý vị không có công nghệ để tham gia bằng video hoặc điện thoại, hãy liên lạc luật sư của mình càng sớm càng tốt. Để được thêm thông tin, hãy vào trang Phiên tòa Trực tuyến của chúng tôi.

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo ngày hầu tòa của mình. Nếu địa chỉ nhận thư của quý vị đã thay đổi, hãy gọi thông báo cho tòa số (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.

Quý vị có thể tra tìm trên mạng ngày hầu tòa tại đây. Tìm tên của mình ở khung Tìm Bị can, nhấp vào số vụ tòa, rồi nhấp vào khung Phiên tòa.

Nếu quý vị có thắc mắc về vụ hình sự của mình, hãy liên lạc luật sư của mình. Văn phòng Luật sư Công có cẩm nang bằng ngôn ngữ  AnhTây ban nha cho các cá nhân không biết cách liên lạc trực tiếp luật sư của họ.

Luật sư: Xin truy cập vào kết nối hồ sơ trên mạng  Kết nối Thông tin Vụ  về thông tin vụ của thân chủ của mình.

Trả tiền giấy phạt hoặc tiền phạt

Quý vị có thể trả giấy phạt trên mạng, bằng ĐT (206) 233-7000, hoặc bằng thư.  Hiện thời được miễn phí giao dịch khi thanh toán trên mạng và ĐT.

Nếu quý vị không thể thanh toán giấy phạt hoặc tiền phạt, hãy gọi (206) 684-5600 để tìm hiểu về các phương cách khác, kể cả việc có thể điền đơn trên mạng theo chương trình trả góp. Xin lưu ý rằng hiện thời Tòa án Thành phố Seatlle không tính phí trả trễ giấy phạt, và không chuyển nợ cho các cơ quan săn nợ.

Hãy gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều nếu có thắc hoặc cần giúp đỡ.

Xin nhờ luật sư công

Để xem quý vị có đủ điều kiện được có luật sư công hay không, hãy gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.

Dịch vụ sơ thẩm và quản chế

Hiện thời các cá nhân đang bị quản chế không cần trình diện tại tòa, ngoại trừ họ được đích thân liên lạc và yêu cầu trình diện. Hãy gọi số (206) 684-7840 hoặc vào trang mạng của chúng tôi nếu quý vị không có thông tin liên lạc viên chức của mình.

Phiên tòa bị kéo xe

Các phiên tòa bị kéo xe được diễn ra bằng video hoặc điện thoại. Nếu quý vị không có công nghệ để tham gia bằng video hoặc điện thoại, tòa sẽ cung cấp nơi sử dụng có giới hạn, có máy vi tính để tham gia. Vui lòng gọi số (206) 684-5600 để được thông tin.

Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng

Hiền thời trung tâm Dịch vụ Cộng đồng đang đóng cửa. Hãy truy cập vào seattle.gov/courts/crc để được thông tin về dịch vụ.

Lễ Thành hôn

Hiện thời lễ thành hôn không có tiến diễn bên trong Tòa án Thành phố Seattle, vì các ràng buộc về an toàn COVID-19. Quý vị có thể yêu một thẩm phán Tòa án Thành phố Seattle nhằm sắp xếp một lễ thành hôn có giới hạn bên ngoài tòa, từ 5g chiều trở đi trong ngày thường và giờ giấc khác cuối tuần. Thêm thông tin.

Dịch vụ bồi thẩm đoàn

Tất cả các phiên xử có bồi thẩm đoàn đã bị đình hoãn đến sớm nhất là ngày 21 tháng 5, 2021

Hồ sơ tòa án

Nhiều hồ sơ tòa án có thể tiếp cận được theo kết nối mạng.  Quý vị có thể liên lạc Văn phòng Hồ sơ Tòa án tại số 206-684-5636. Truy cập vào trang mạng của chúng tôi để được thêm thông tin về yêu cầu hồ sơ tòa án.

Các câu hỏi khác?

Hãy gọi (206) 684-5600 thứ hai-thứ sáu, 9:00g sáng – 4:30g chiều.