Find Posts By Topic

Tòa án Thành phố Seattle sẽ tổ chức Sự kiện Tiếp cận Cộng đồng ở phía nam Seattle, Thứ 2, ngày 19/9/2022

Tòa án Thành phố Seattle (SMC) sẽ có các dịch vụ tòa án và xã hội tại Trung tâm Cộng đồng Rainier Beach vào Thứ 2, ngày 19 tháng 9, 10:00 sáng-6: 00 tối.

Các thành viên cộng đồng sẽ được hỗ trợ giải quyết các trát SMC và lập đơn trả góp hoặc làm việc cộng đồng cho các giấy phạt của Seattle. Bằng cách truy cập dịch vụ Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng, các quý khách cũng có thể tái hạn nhãn xe nếu bị ngưng vì giấy phạt chưa trả của Seattle.

Nhân viên sẽ trả lời các câu hỏi về thủ tục tòa, lên lịch phiên tòa, và cung cấp thông tin về các chương trình tòa án có sẵn. Quý khách có thể ghi danh trước để vào cửa lẹ hơn.

Có dịch vụ thông dịch cho các tiếng Somali, Tây ban nha, Amharic, Việt và Quan thoại.

Các người tham dự cần đeo khẫu trang tự túc hoặc sẽ được cung cấp, cùng các biện pháp y tế và an toàn tại chỗ sự kiện.

Đây là sự kiện tiếp cận cộng đồng đầu tiên của SMC kể từ tháng 10/2019.  Các sự kiện tiếp cận cộng đồng đã bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.

Các Dịch vụ Hỗ trợ cung cấp tại chỗ bao gồm*:

 • Dịch vụ về trát và giấy phạt của SMC
 • Ghi danh quyền lợi DSHS (thực phẩm, tiền mặt, y tế, thẻ)
 • Điện thoại thông minh gồm dữ liệu miễn phí cho người theo dạng thu nhập thấp đủ điều kiện
 • Có cơ hội bàn bạc với luật sư về bải bỏ án đại hình sự ma túy (theo quy trình/hỗ trợ Blake)
 • Lập đơn nhờ dịch vụ luật sư công
 • Tiếp cận y tế YMCA
 • Dịch vụ và nguồn lực về sứ khỏe tâm thần
 • Hỗ trợ thông tin về thuốc men trị liệu
 • Các chương trình cai nghiện
 • Nguồn hỗ trợ nhà ở
 • Trợ giúp tiện ích và tiền điện
 • Vé xe ORCA LIFT and các nguồn giao thông
 • Giáo dục, tìm kiếm việc làm, huấn luyện and học nghề
 • Đồ dùng vệ sinh miễn phí
 • Bữa trưa miễn phí từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều

Sự kiện tiếp cận cộng đồng này được tài/hỗ trợ bởi tòa án và Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng của tòa án. Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng là một địa điểm dịch vụ xã hội ở lầu hai của tòa án, mở cửa cho toàn thể cộng đồng, nơi đã đón gần 7.000 lượt khách vào năm 2019.

Bất cứ ai cần hỗ trợ đều được mời tham dự vào Thứ 2, ngày 19 tháng 9, 10:00 sáng-6:00 tối. tại Trung tâm Cộng đồng Rainier Beach, 8825 Rainier Ave S, Seattle, WA 98118. Để biết thông tin mới nhất về sự kiện, hãy truy cập: seattle.gov/courts/community.

Các giấy thông tin sự kiện có sẵn đa ngôn ngữ:

Chúng tôi hoan nghênh các đối tác tổ chức sự kiện*: Tukwila Municipal Court, King County Department of Public Defense, Asian Counseling and Referral Services, CHAMPS Resource & Service Center Cowlitz Tribal Health, DSHS, Goodwill, Hopelink, Molina Healthcare, MPS Lifeline LLC, Pioneer Human Services, Public Health – Seattle and King County, Rapid Relief Team, Seattle City Light, Seattle Parks and Recreation, Seattle Police Department Community Service Officers, Uplift NW, Valley Cities Behavioral Health Care, Washington Drivers Relicensing Taskforce, YWCA.

*Các nhà cung cấp dưới đây được lên lịch có mặt mặc dù không đảm bảo.