Find Posts By Topic

ਸੀਟਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 30, 2023 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ

ਸੀਟਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੋਰਟ ਸੀਏਟਲ ਇਨਫਰੈਸ਼ਨ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 30, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 295,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੱਦਸਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 30, 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਪੈਨਲਟੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਟ ਫੀਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ $25 ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ $52 ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਟਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੀਟਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਟਿਕਟ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਟਲ ਹਵਾਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ “ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਖੋਜ” ਟੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 30, 2023 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 30, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਲ ਟਿਕਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: Seattle Ticket Debt Reduction Hearing

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਜਵਾਬ ਵਿਕਲਪ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ (206) 684-5600 ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।