Find Posts By Topic

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023 Tòa án thành phố Seattle sẽ tái tục tính phí trả trễ cho các giấy phạt đậu xe chưa trả, máy ảnh và giấy phạt giao thông

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023 Tòa án Thành phố Seattle sẽ tái tục tính phí trả trễ đối với các giấy phạt Seattle đã quá hạn.

Phí trễ hạn đối với giấy phạt chưa thanh toán đã bị đình chỉ kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào tháng 3 năm 2020. Có hơn 295.000 giấy phạt sẽ bị ảnh hưởng nếu giấy phạt vẫn chưa được thanh toán. Công chúng được khuyến khích thanh toán giấy phạt quá hạn của họ, tận dụng kế hoạch trả góp của tòa án hoặc các lựa chọn dịch vụ cộng đồng, hoặc lên lịch tòa để đối tranh hoặc giảm nhẹ giấy phạt của họ trước ngày 30 tháng 1 năm 2023 để tránh bị trả phí trễ hạn.

Tòa án đã đình chỉ phí phạt mặc định đối với giấy phạt quá hạn và ngừng chuyển giấy phạt đến các cơ quan đòi nợ vào tháng 3 năm 2020, do khó khăn kinh tế do đại dịch gây ra. Phí trễ hạn là thêm $25 cho giấy phạt đậu xe và camera và thêm $52 cho giấy phạt giao thông.

Công chúng có thểthanh toán giấy phạt của họ trực tuyến, qua điện thoại bằng thẻ Visa hoặc MasterCard, qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp tại Tòa án Thành phố Seattle hoặc tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Seattle khu vực lân cận.

Nếu quý vị bị mất (các) giấy phạt đậu xe hoặc máy ảnh, quý vị có thể tra cứu chúng bằngcổng trực tuyến của tòa án để kiểm tra biển số xe của mình. Sử dụng nút Thông tin Xe ở danh mục bên trái để tìm kiếm biển số xe của mình. Nhấp vào biển số xe của quý vị và mọi giấy phạt của Seattle cấp cho chiếc xe đó sẽ được liệt kê.

Nếu quý vị bị mất (các) giấy phạt giao thông, quý vị có thể sử dụng cổng trực tuyến của tòa án để tìm kiếm tên của mình ở nút “Tìm kiếm bị cáo”. Bấm vào tên của quý vị, và mọi giấy phạt giao thông bị từ Seattle sẽ được hiện ra.

Nếu không thể thanh toán đầy đủ (các) giấy phạt của mình, quý vị có thể đăng ký trả góp hoặc gói dịch vụ cộng đồng trước ngày 30 tháng 1 năm 2023. Quý vị có thể thiết lập kế hoạch trả góp chỉ với $ 10 mỗi tháng hoặc thực hiện công việc phục vụ cộng đồng tại một tổ chức từ thiện đã được phê duyệt thay vì trả tiền.

Nếu quý vị muốn đối tranh hoặc giảm nhẹ giấy phạt của mình, quý vị có thể yêu cầu một phiên tòa bắng thư từ hoặc điện thoại trước ngày 30 tháng 1 năm 2023.

Nếu quý vị là người có thu nhập thấp và có giấy phạt Seattle đang được bị săn nợ, quý vị có thể đăng ký một Phiên tòa Giảm Nợ Giấy phạt Seattle. Các phiên tòa được tổ chức vào thứ Năm hàng tuần bắt đầu từ 11 giờ sáng qua điện thoại, phải cần đăng ký trước.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng xem trang Tùy chọn Thanh toán Giấy phạt của chúng tôi hoặc liên lạc với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số (206) 684-5600.